PRESIDENT ATMA DAYAL
VICE PRESIDENT NEERAJ BHATIA
TREASURER & EXECUTIVE DIRECTOR MANJUL BATRA
SECRETARY MARIA DESOUZA
Anil Gulati Arvind Iyer Ashok Agarwal
Chakot Radhakrishnan Kishore Kripalani Om Choudharyn
Ranbir Kahlon Ruby Bal Sucheta Kapuria
Vimu Rajdev
  B.B Patel Jitu Somaya ,Chair Maghan Patel Jairam Komati Vimu Rajdev
Anil Gulati Arvind Iyer Ashok Agarwal
Dev Sagar Kishore Kripalini Kumar Batra
Manjul Batra Rajendra Prasad Sanjay Minocha
Sucheta Kapuria Vimu Rajdev